Wettelijke disclaimer

Algemene informatie

Stickerkid wordt beheerd door het bedrijf B&B Labels Sàrl
Chemin Grély 17A
1950 Sion – Zwitserland - UID- / HR-Register-Nr: CH-660.0.340.016-2
Email: support@stickerkid.com

Website beheerder

De website wordt beheerd door het bedrijf B&B Labels Sàrl.

Hosting

De website wordt gehost door het bedrijf Procab Studio. 5 rue du Clos CH - 1207 Genève Tel. +41 22 737 09 37 Fax. +41 22 737 09 38. E-mail: info@procab.ch

Ontwikkeling

De website Stickerkid is ontwikkeld door het bedrijf Procab Studio. 5 rue du Clos CH - 1207 Genève Tel. +41 22 737 09 37 Fax..+41 22 737 09 38. Email: info@procab.ch

Verantwoording

B&B Labels Sàrl en alle andere partijen die betrokken zijn bij het opstellen, de productie of de terbeschikkingstelling van de website zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade of kosten of voor directe, incidentele, speciale of voorbeeldige schade door gebruik van of diensten van de website (inclusief aansprakelijkheid voor vertragingen of onnauwkeurigheden in de overdracht van informatie of voor onderbreking, opschorting of sluiting van de website) tenzij deze schade het gevolg is van acties van B&B Labels Sàrl. B&B Labels Sàrl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of virussen op je computer die het gevolg zijn van het raadplegen, gebruiken of het browsen van de website. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op geen enkele manier de aansprakelijkheid van Haftung der B&B Labels Sàrl onder de toepasselijke wetgeving uitsluiten of beperken.

Garantie

Het gebruik en het browsen op de website gebeurt op eigen risico. B&B Labels Sàrl wijst uitdrukkelijk alle garanties, expliciet of impliciet, van zich af. Echter niet beperkt tot impliciete garanties van toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk, voor zover wettelijk toegestaan. De inhoud en de juistheid van de informatie op de website waren het onderwerp van bijzondere aandacht. B&B Labels Sàrl garandeert echter niet dat de website en de informatie op de website voldoen aan de vereisten van de gebruikers om de website te gebruiken zonder onderbreking of vertraging, waarvan de inhoud foutloos of nutteloos is in geval van overmacht. Het downloaden of hergebruiken van materiaal en/of gegevens van de website gebeurt op eigen risico. Compensatie. U bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw fotobestand dat via “FotoShare” op de server van B&B Labels Sàrl wordt geplaatst, alsook voor enig ander materiaal dat u deelt via onze website of onze diensten. U bent verantwoordelijk alle voor verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de website of haar diensten. B&B Labels Sàrl en haar dochterondernemingen behouden zich het recht voor om personen die op onwettige wijze materiaal of inhoud op deze site gebruiken aansprakelijk te stellen en om tegen deze personen op te treden.

Intellectuele eigendom

De website bevat veel elementen die beschermd worden door Europese en internationale auteursrechten en ander intellectueel eigendom zoals (inclusief, zonder beperking) merken, handelsnamen, logo's, foto's, video's, muziek, tekst en grafische vormgeving van de website B&B Labels Sàrl (hierna genoemd inhoud). Zonder afstand te doen van de andere beperkingen die voortvloeien uit de wetgeving gelden de volgende beperkingen voor het gebruik van de website: - Geen enkele inhoud van de website mag elektronisch of op andere wijze worden gekopieerd, tenzij dit nodig is om van de aangeboden diensten via het internet gebruik te maken. De reproductie van enig gedeelte van de website op een andere website is uitdrukkelijk verboden. - De merken, handelsnamen, dienstverleningsmerken en logo's B&B Labels Sàrl, die op de website worden gebruikt, mogen nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B&B Labels Sàrl ergens anders worden gebruikt. - B&B Labels Sàrl maakt het voor u mogelijk om de website en de inhoud daarvan uitsluitend voor persoonlijk gebruik te gebruiken, mits u alle copyright bepalingen en eigendomsvoorbehoud overneemt, en verbiedt het gebruik van de website en de inhoud daarvan voor commerciële doeleinden. - In principe zijn links naar de website toegestaan, zolang deze naar de Homepage www.stickerkid.de leiden. Links naar andere delen van de website in een andere context (bijv. ""In-Line-Links"", Link naar een afbeelding, een ander element) zijn verboden, tenzij ze uitdrukkelijk door B&B Labels Sàrl geaccepteerd worden. - Het op geautomatiseerde wijze doorzoeken van de site (bijv. D.m.v. robots), om informatie op systematische wijze op te ragen of functionele verbindingen op te zetten tussen de inhoud van de website en een andere website is niet toegestaan. - Het gebruik van Frames (kaders), die het mogelijk maakt een website in een venster van de site te tonen is niet toegestaan.

Privacy

Cookies: B&B Labels Sàrl kan informatie over het gebruik van de website opslaan. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door je webbrowser op de harde schijf van je computer worden geplaatst. Als je onze nieuwe website bezoekt kan onze webserver bepaalde informatie inwinnen (bijv. wanneer je laatste bezoek was). De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch. Zelfs wanneer je cookies blokkeert, zijn de meeste functies van onze website nog beschikbaar. Dankzij het bestuderen van gegevens kan B&B Labels Sàrl bijvoorbeeld de surfervaring verbeteren. Deze informatie wordt niet samen met je persoonlijke gegevens opgeslagen. Bovendien kan B&B Labels Sàrl je d.m.v. de cookies (via je browser) herkennen (je ledennummer en sessie-ID worden tijdens je bezoek vastgelegd). Dit gebeurt tijdelijk, deze gegevens worden verwijderd in je browser zodra je de site verlaat. Door cookies te activeren geniet je van een optimale en snelle surfervaring. Opmerking: Als je cookies weigert kunnen bepaalde delen van de website beperkt beschikbaar zijn. Communicatie- en informatieveiligheid: B&B Labels Sàrl heeft veiligheidsmaatregelen genomen om de bescherming van je persoonlijke gegevens te garanderen. Hiertoe behoren de versleuteling van gevoelige informatie en een Firewall die derden blokkeert zodat deze niet aan de haal kunnen gaan met je persoonlijke gegevens.. Om te voldoen aan de wet- en regelgeving behoudt B&B Labels Sàrl zich het recht voor om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens, zodat wij een goede werking van de systemen kunnen garanderen, ter bescherming van de klant of het bedrijf zelf. B&B Labels Sàrl behoudt zich tevens het recht voor om je persoonlijke gegevens vrij te geven aan derden voor claims met betrekking tot je gebruik van de website of onze diensten.

Veilige betaling

SNELLE LEVERING

GEPRODUCEERD IN ZWITSERLAND

Klantenreviews