• Klaar voor verzending binnen 24 uur
  • 300’000 klanten sinds 2004

Impressum

Algemene informatie

Stickerkid wordt beheerd door het bedrijf hsb & partners SA, rue du Clos 5, 1207 Genève. UID- / HR-Register-Nr: CHE-101.930.310 E-mail: support@stickerkid.com

Website beheerder

De website wordt beheerd door het bedrijf hsb & partners SA.

Hosting

De website wordt gehost door het bedrijf Procab Studio. 5 rue du Clos CH - 1207 Genève Tel. +41 22 737 09 37 Fax. +41 22 737 09 38 E-mail: info@procab.ch

Ontwikkeling

De website Stickerkid is ontwikkeld door het bedrijf Procab Studio. 5 rue du Clos CH - 1207 Genève Tel. +41 22 737 09 37 Fax..+41 22 737 09 38 Email: info@procab.ch

Verantwoording

hsb & partners SA en alle andere partijen die betrokken zijn bij he topstellen, de productie of de terbeschikkingstelling van de website zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade of kosten of voor directe, incidentele, speciale of voorbeeldige schade die door uw gebruik van de website of de diensten van de website (inclusief aansprakelijkheid voor vertragingen of onnauwkeurigheden in de overdracht van informatie of voor onderbreking, opschorting of sluiting van de website) tenzij deze schade het gevolg is van opzet van hsb & partners SA. hsb & partners SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of virussen op uw computer, die zijn ontstaan door het raadplegen, gebruiken of het browsen van de website. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op geen enkele manier de aansprakelijkheid van Haftung der hsb & partners SA onder de toepasselijke wetgeving uitsluiten of beperken.

Garantie

Het gebruik en het browsen op de website gebeurt op eigen risico. Hsb & partners SA wijst uitdrukkelijk alle garanties, expliciet of impliciet, van zich af. Echter niet beperkt tot impliciete garanties van toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk, voor zover wettelijk toegestaan. De inhoud en de juistheid van de informatie op de website waren het onderwerp van de bijzondere aandacht. hsb & partners SA garandeert echter niet dat de website en de informatie op de website voldoet aan de vereisten van de gebruikers om de website te gebruiken zonder onderbreking of vertraging, waarvan de inhoud foutloos of nutteloos is in geval van overmacht. Het downloaden of hergebruiken van materiaal en/of gegevens van de website gebeurt op eigen risico. Compensatie. U bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw imagebestand op de server hsb & partners SA met het proces ""FotoShare"" of ander materiaal, dat via de website of dienst wordt gebruikt. U bent verantwoordelijk voor verplichtingen, die voortvloeien uit het gebruik van de website of haar diensten. hsb & partners SA en haar dochterondernemingen behouden zich het recht voor om personen die op onwettige wijze materiaal of inhoud op deze site gebruikt aansprakelijk te stellen, en om tegen deze persoon op te treden.

Intellectueel eigendom

De website bevat veel elementen die beschermd worden door Europese en internationale auteursrechten en ander intellectueel eigendom zoals (inclusief, zonder beperking) merken, handelsnamen, logo's, foto's, video's, muziek, tekst en grafische vormgeving van de website hsb & partners SA (hierna genoemd inhoud). Zonder afstand te doen van de andere beperkingen die voortvloeien uit de wetgeving gelden de volgende beperkingen voor het gebruik van de website: - Geen enkele inhoud van de website mag elektronisch of op andere wijze worden gekopieerd, tenzij dit nodig is om van de aangeboden diensten via het internet gebruik te maken. De reproductie van enig gedeelte van de website op een andere website is uitdrukkelijk verboden. - De merken, handelsnamen, dienstverleningsmerken en logo's hsb & partners SA, die op de website worden gebruikt, mogen nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hsb & partners SA ergens anders worden gebruikt. - hsb & partners SA maakt het voor u mogelijk om de website en de inhoud daarvan uitsluitend voor persoonlijk gebruik te gebruiken, mits u alle copyright bepalingen en eigendomsvoorbehoud overneemt, en verbiedt het gebruik van de website en de inhoud daarvan voor commerciële doeleinden. - In principe zijn links naar de website toegestaan, zolang deze naar de Homepage www.stickerkid.de leiden. Links naar andere delen van de website in een andere context (bijv. ""In-Line-Links"", Link naar een afbeelding, een ander element) zijn verboden, tenzij ze uitdrukkelijk door hsb & partners SA geaccepteerd worden. - Het op geautomatiseerde wijze doorzoeken van de site (bijv. D.m.v. robots), om informatie op systematische wijze op te ragen of functionele verbindingen op te zetten tussen de inhoud van de website en een andere website is niet toegestaan. - Het gebruik van Frames (kaders), die het mogelijk maakt een website in een venster van de site te tonen is niet toegestaan.

Vertrouwelijkheid

Cookies: hsb & partners SA kan informatie over het gebruik van de website opslaan. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine databestanden die door uw webbrowser op de vaste schijf van uw computer worden geplaatst. Als u onze nieuwe website bezoekt kann onze webserver bepaalde informatie vergaren (bijv. wanneer uw laatste bezoek was). De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Zelfs wanneer u cookies blokkeert zijn de meeste functies van onze website nog bereikbaar. hsb & partners SA kan vanwege de evaluatie van de gegevens bijvoorbeeld de navigatie verbeteren. Deze informatie wordt niet in verbinding met uw persoonlijke gegevens opgeslagen. Bovendien kan hsb & partners SA u d.m.v. de cookies (via uw browser) herkennen, uw ledennummer en de sessie-ID worden tijdens uw bezoek vastgelegd. Dit gebeurt tijdelijk, deze data wordt in uw browser dus weer verwijderd, zodra u de site verlaat. Door cookies te activeren kunt u gebruik maken van een snelle website die u vlot heen en weer laat schakelen. Opmerking: Als u cookies weigert kunnen bepaalde delen van de website beperkt beschikbaar zijn. Communicatie- en informatieveiligheid: hsb & partners SA heeft veiligheidsmaatregelen genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen. Hiertoe behoren de versleuteling van gevoelige informatie en een Firewall blokkeert derden zodat deze uw persoonlijke gegevens niet kunnen vergaren. Om te voldoen aan de wet- en regelgeving behoudt zich hsb & partners SA het recht voor om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens over uw identiteit, zodat wij een goede werking van de systemen kunnen garanderen, voor de bescherming van de klant of het bedrijf zelf. hsb & partners SA behoudt zich tevens het recht voor om persoonlijke gegevens over uw identiteit vrij te geven aan derden voor claims met betrekking tot uw gebruik van de website of onze diensten.

Veilige betaling

Express levering

We verzenden binnen 24 uur

100% Zwitserse kwaliteit

Al onze producten worden door ons in Zwitserland geprint

Klantmeningen